Hem » FAQ » Hur skiljer sig prestandan mellan olika webbhotell?

Hur skiljer sig prestandan mellan olika webbhotell?

I en digital tidsålder där snabbhet och tillgänglighet är nyckeln till framgång online, är valet av webbhotell mer avgörande än någonsin. Prestandaskillnader mellan olika webbhotell kan ha en betydande inverkan på din webbplats hastighet, tillgänglighet och till och med din SEO-ranking.

Det finns många faktorer som påverkar hur bra webbhotellen presterar rent tekniskt. Allt från serverinställningar till hur den tekniska infrastrukturen ser ut samt hur många kunder som belastar servermiljön idag. Det är när allt detta ska sys ihop som de bättre webbhotellen tenderar att skina klart bättre jämfört sina konkurrenter.

Vad påverkar ett webbhotells prestanda?

Rent tekniskt finns det flera faktorer som påverkar webbhotellets prestanda, låt oss titta lite närmare på de vanligaste.

Serverhastighet och responstid

Serverhastigheten är kritisk, eftersom den direkt påverkar hur snabbt din webbplats kan servera innehållet till dina besökarna. En snabb server minskar laddningstiderna, vilket förbättrar användarupplevelsen.

Även om serverhastigheten är viktig i form av att webbhotellet har kraftfulla servrar med modern teknik, så är det främst hur mycket av dessa resurser som ditt webbhotellskonto tillåts att användas. Vissa webbhotell stryper resurserna klart mer än andra vilket har stor betydelse för resultatet.

Responstiden, tiden det tar för servern att svara på en förfrågan, är likaså avgörande. Här spelar framförallt geografisk placering roll. Om du har främst svenska besökare så vill du att ditt webbhotell har sina servrar i Sverige eller så nära som möjligt. Har du en internationell hemsida kan du behöva välja plats eller satsa på lösningar som hämtar data närmast besökaren.

Tillgänglighet och upptid

Upptid är procentandelen av tiden en webbplats är tillgänglig online och tillgänglig för användare. Webbhotell som erbjuder hög upptidsgaranti säkerställer att din webbplats är tillgänglig för dina besökare utan avbrott. Frekventa nedgångar kan skada ditt varumärkes rykte och försämra användarupplevelsen.

Det mest intressanta är hur upptiden varit över en längre tid tillbaka om du jämför webbhotell. Att ett webbhotell lovar 99,9% upptid är inte nödvändigtvis så att de kommer lyckas leva upp till det. Vissa webbhotell hänvisar även till oplanerade störningar och räknar inte med eget underhåll vilket också kan påverka det faktiska resultatet beroende på hur effektiva och kompetenta serverteknikerna är när de gör underhållet.

Skalbarhet och hantering av trafikspikar

Skalbarhet är förmågan hos ett webbhotell att hantera plötsliga ökningar i trafik utan att prestandan påverkas negativt. Webbhotell som kan skala resurser snabbt är avgörande för webbplatser som upplever trafikspikar, till exempel under kampanjer eller särskilda evenemang.

Tekniska begränsningar och deras påverkan

Minnesbegränsningar

Minnesbegränsningar, särskilt i relation till PHP-minnet, påverkar hur mycket data som kan behandlas vid en given tidpunkt. Om ditt webbhotellskonto har låga minnesbegränsningar kan det leda till långsammare laddningstider eller till och med felmeddelanden när webbplatsen försöker utföra minneskrävande uppgifter.

Krävande system som e-butiker och bildhantering behöver ofta mer PHP-minne än enklare hemsidor. En bra grundregel är att försöka ha minst 512 MB PHP-minne, vilket räcker till de flesta applikationer.

Begränsningar i antal samtidiga anslutningar

Antalet samtidiga anslutningar refererar till hur många besökare som kan interagera med din webbplats samtidigt. Webbhotell med låga gränser för samtidiga anslutningar kan bli överväldigade under trafikspikar, vilket resulterar i långsam prestanda eller att sidan inte kan nås alls.

Ju snabbare ditt webbhotell kan hantera anrop desto färre samtidiga anslutningar behövs. Däremot kan omfattande exekveringar ibland ske när t.ex. något på din webbplats laddas ner ner eller uppdateras. Om webbhotellet endast erbjuder en eller två anslutningar så kan det resultera i ett felmeddelande skickas till besökare som försöker nå din webbplats.

Bandbreddbegränsningar

Bandbredd är mängden data som kan överföras från din webbplats till dina besökare inom en viss tidsperiod. Bandbreddbegränsningar kan påverka laddningstiderna, särskilt för webbplatser som har mycket multimedia-innehåll som bilder och videor. Webbhotell som erbjuder generös eller obegränsad bandbredd kan hantera större volymer av trafik och dataöverföring effektivare.

De flesta webbhotellspaket har begränsningar i mängden data som kan skickas per månad. Men ditt webbhotellskonto kan även ha en strypt maximal överföringshastighet på t.ex. 10 Mbit, vilket kan göra att resurstunga hemsidor eller om du får många besökare på en gång kan resultera i problem.

Optimeringstips för att maximera prestandan

Utöver valet av webbhotell finns det flera åtgärder du kan vidta för att förbättra din webbplats prestanda. Cachning, bildoptimering och användning av CDN är några vanliga lösningar.

I vår artikel om vanliga orsaker att WordPress laddas långsamt så gick vi igenom flera problem och lösningar på dessa. Flera av orsakerna gäller även många andra system och hemsidor.

Användning av caching

Caching minskar behovet av att regenerera sidor eller innehåll varje gång en användare begär dem, vilket dramatiskt kan förbättra laddningstiderna.

Bildoptimering

Komprimera bilder för att minska deras filstorlek utan att förlora kvalitet kan ha en stor inverkan på din webbplats hastighet.

Användning av Content Delivery Network (CDN)

Ett CDN lagrar kopior av din webbplats på flera servrar runt om i världen, vilket minskar avståndet mellan din webbplats och dina besökare. Detta kan avsevärt förbättra laddningstider och tillgänglighet.

Jämför webbhotell innan du köper

Det kan vara svårt att jämföra hur webbhotellen hanterar dessa lösningar och således svårt att veta vilka som är bäst.

Däremot har vi i våra tester tagit hänsyn till detta och webbhotellen med bra betyg tenderar att vara klart bättre på detta än andra. Både webbhotellen Oderland som är ett lite dyrare premiumalternativ men också det billigare valet Inleed är två riktigt bra val om du vill optimera hastigheten och ha god prestanda.