Hem » FAQ » Vad är MySQL och vad används det till?

Vad är MySQL och vad används det till?

MySQL är en populär databasplattform som används för att lagra, hantera och hämta data på ett strukturerat sätt. Det är en relaterad databas, vilket innebär att data lagras i tabeller som är relaterade till varandra på något sätt. MySQL används ofta för att lagra och hantera data för webbapplikationer, såsom bloggar, forum och e-handelssajter.

MySQL är en open source-databas, vilket innebär att den är gratis att använda och ändra. Det finns också en professionell version av MySQL som erbjuder ytterligare funktioner och support. MySQL är en av de mest populära databasplattformarna för webben, tillsammans med andra databasplattformar som PostgreSQL och Microsoft SQL Server.

Om du har en blogg i WordPress så sparas användaruppgifter, inlägg, kategorier, kommentarer och annan dynamisk data i databasen. För en e-handelsbutik är det produkter, order, transaktionsdata och annan information som behöver sparas.

Mer eller mindre alla webbhotell erbjuder MySQL eller någon annan databaslösning eftersom det krävs för att köpa någon form av avancerad webbapplikation och innehållssystem (CMS).

Så fungerar tabeller i MySQL

I en MySQL-databas lagras data i tabeller. En tabell består av rader och kolumner, och varje kolumn representerar en typ av data (till exempel ett namn, en adress, ett pris, etc.), medan varje rad representerar en enskild post eller ett enskilt föremål (till exempel en kund, en produkt, etc.).

Tabellerna i en MySQL-databas kan skapas och definieras med hjälp av SQL (Structured Query Language), vilket är ett programmeringsspråk som används för att interagera med databaser. När du skapar en tabell, måste du definiera kolumnerna och specificera datatypen för varje kolumn. Du kan också ange primärnyckeln för tabellen, vilket är en kolumn som används för att unikt identifiera varje rad i tabellen.

När tabellen har skapats, kan du lägga till, uppdatera och ta bort data i tabellen med hjälp av SQL-frågor. Du kan också använda SQL-frågor för att söka och hämta specifik data från tabellen, såsom att hitta alla produkter som kostar mer än 100 dollar, eller att hitta alla kunder som bor i en viss stad.

MySQL-databaser kan också innehålla flera tabeller som är relaterade till varandra på något sätt. Detta kan göras genom att skapa relationer mellan tabellerna, så att data i en tabell kan användas för att hämta och presentera data från andra tabeller.

En liten inblick i hur SQL fungerar

Här är ett exempel på en enkel SQL-fråga som kan användas för att hämta alla rader från en tabell som heter ”customers”:

SELECT * FROM customers;

Låt oss gå igenom vad varje del av frågan gör:

  • SELECT: Detta är en kommando som anger att vi vill hämta data från databasen.
  • *: Detta betyder ”alla”, så vi hämtar alla kolumner från tabellen. Du kan också välja att bara hämta vissa kolumner genom att ange dem istället, t.ex. SELECT name, email FROM customers.
  • FROM: Detta anger vilken tabell vi vill hämta data från.
  • customers: Detta är namnet på tabellen som vi vill hämta data från.
  • ;: Detta är en terminator som signalerar att SQL-frågan är färdig och kan köras.

Så, i sammanfattning, hämtar denna SQL-fråga all data från tabellen ”customers”. Du kan sedan använda resultatet av frågan för att presentera data på en webbsida, analysera data i Excel eller på annat sätt bearbeta data.

Som utvecklare av system som ska integrera med databaser behöver du antagligen lära dig SQL. Som användare av ett färdigt system behöver du inte kunna detta. Du kommer antagligen istället göra ändringarna av data genom formulär utan att tänka på vad som sker bakom kulisserna.

MariaDB ersätter mer och mer

MariaDB är en open source-databasplattform som är mycket lik MySQL. Det började som en fork av MySQL-kodbasen, vilket innebär att den är en kopia av den ursprungliga MySQL-kodbasen med vissa förändringar och tillägg. MariaDB skapades av de ursprungliga utvecklarna av MySQL, som ville säkerställa att MySQL-kodbasen skulle förbli open source och fri att använda och modifiera.

Den öppna och gratis versionen av MySQL slutade utvecklas och få nya bra funktioner för att den inte skulle konkurrera med Enterprise-versioner som Oracle erbjuder.

På senare år har MariaDB vuxit i popularitet och börjar ersätta MySQL som den mest populära open source-databasplattformen för webben. Det finns flera skäl till detta. För det första har MariaDB lagt till en mängd nya funktioner och förbättringar som inte finns i MySQL, såsom en mer avancerad optimeringsmotor och stöd för olika datatyper. Dessutom har MariaDB en mer aktiv utvecklingsgemenskap än MySQL, vilket innebär att det är mer sannolikt att få buggar och säkerhetsproblem fixade snabbt.

Trots detta är MySQL fortfarande en mycket använd och populär databasplattform. Många organisationer och företag använder fortfarande MySQL på grund av dess stabilitet och breda stöd för olika plattformar och programmeringsspråk. MariaDB och MySQL är också mycket kompatibla med varandra, så det är möjligt att byta från MySQL till MariaDB utan att behöva ändra mycket kod eller data.

Om du vill läsa mer om skillnaderna mellan MySQL och MariaDB kan du göra det här.