Hem » FAQ » Hur bokför jag webbhotell och domännamn?

Hur bokför jag webbhotell och domännamn?

Det är vanligt att bokföra utgiften av webbhotell mot konto 6540 (IT-tjänster) eller 6230 (Datakommunikation), medan domännamn oftast bokförs mot 6230.

Vilket konto du väljer spelar skattemässigt ingen roll även om det är bra att få kostnaderna fördelade på rätt konton. I grunden avgörs det för hur du definierar vad köpet av webbhotell innebär och varför båda kontona är rimliga alternativ.

Om du har en faktura med både webbhotellskostnad och domänkostnad så är det kanske lättaste att bokföra båda utgifterna mot 6230 (Datakommunikation).

Om du köper tjänsten från utländska företag som inte är momsregistrerade i Sverige så ska du antingen bokföra dem som köp av tjänst inom eller utanför EU för konto 4535 (inom EU) eller konto 4531 (utanför EU).

Tips: Om du betalar för mycket för ditt webbhotell idag, ta en titt på de billigaste webbhotellen där t.ex. Inleed har ett kontinuerligt lågt pris varje år och hög pålitlighet.

Exempel – Köp från svenskt företag

Du har köpt 1 års webbhotellkonto med domännamn till ett värde av 1250 kr varav 250 kr är moms.

Du väljer att boka hela utgiften mot 6230 (Datakommunikation) och den ingående momsen mot 2641.

KontonamnMomskodDebetKredit
6230 – Datakommunikation1000,00
2641 – Debiterad ingående moms48 (0%)250,00
2440 – Leverantörsskulder1250,00

När fakturan väl betalas och pengarna dras från ditt bankkonto debiterar du 2440 med 1250,00 och krediterar ditt bankkonto 1930 med 1250,00.

Exempel – Köp inom EU

Du har köpt webbhotell och domännamn från ett företag inom EU till en kostnad av €95. Du har i samband med din beställning angett ett korrekt VATIN och webbhotellet har därför inte fakturerat för momsen.

När du bokför kan du i bästa fall redan se den slutgiltiga valutaväxlingen och kan utgå från kostnaden i kronor. I annat fall får du först göra en bokföringsorder med dagens valutakurs och när fakturan sen väl betalas dra av mellanskillnaden som valutavinst/förlust mot konto 7960.

I bokföringsexemplet nedan har vi räknat med att €95 exakt på öret blir 1000,00 kr.

KontonamnMomskodDebetKredit
4535 – Inköp av tjänster från annat EU-land21 (25%)1000,00
2645 – Beräknad ingående moms… från utlandet48 (0%)250,00
2614 – Utgående moms omvänd skattskyldighet 25%30 (25%)250,00
2440 – Leverantörsskulder1000,00

Exempel – Köp utanför EU

Samma exempel som ovan fast du köpt från ett företag utanför EU. Då väljer du konto 4531 istället.

KontonamnMomskodDebetKredit
4531 – Inköp av tjänster… land utanför EU, 25% moms22 (25%)1000,00
2645 – Beräknad ingående moms… från utlandet48 (0%)250,00
2614 – Utgående moms omvänd skattskyldighet 25%30 (25%)250,00
2440 – Leverantörsskulder1000,00