Hem » Del 3: Hantera dina domäner och DNS-inställningar – Kom igång med cPanel

Del 3: Hantera dina domäner och DNS-inställningar – Kom igång med cPanel

I denna artikel kommer vi att utforska hur du kan hantera dina domäner och DNS-inställningar i cPanel. Detta är del 3 i serien om att lära sig cPanel och dess funktioner.

Vi kommer att täcka allt från att lägga till och ta bort domäner, skapa och hantera subdomäner, parkerade domäner, ompekningar, DNS-inställningar och SSL-certifikat. Genom att förstå dessa funktioner kan du säkerställa att din webbplats är korrekt konfigurerad och optimerad för både användare och sökmotorer.

Om du idag har ett webbhotell med cPanel som kontrollpanel eller om du planerar att välja ett så kan denna del hjälpa dig att hantera domännamn fullt ut. Vi går igenom de mest grundläggande funktioner och tittar även lite närmare på mer avancerade funktioner.

Denna del av guiden för att lära sig cPanel går igenom domänhantering i följande delar:

 1. Lägga till och ta bort domäner
 2. Hantera subdomäner
 3. Hantera parkerade domäner (alias)
 4. Hantera ompekningar och vidarebefordringar
 5. Hantera DNS-inställningar
 6. Hantera SSL-certifikat

1. Lägga till och ta bort domäner

Tilläggsdomäner (addon-domän) gör det möjligt att lägga till flera hemsidor till ett webbhotellskonto hos cPanel. Varje domän som läggs till genom denna metod får en egen filkatalog på servern och skiljer sig alltså från alias som istället pekar på en befintlig domän.

Tilläggsdomäner kan användas för att erbjuda en hemsida på flera språk om olika TLD används för detta. Om du istället använder subdomäner eller katalogstruktur för flera språk så behövs inte detta.

Det kan finnas många anledningar till att vilja lägga till fler domäner och möjligheten att kunna köra flera unika hemsidor under ett webbhotellskonto.

1.1 Lägga till en addon-domän

cPanel sektion för domäner
Exakt upplägg kan skilja sig lite mellan teman i cPanel. Här med temat Jupiter finns inte egna sektioner för subdomäner och tilläggsdomäner. Istället finns allt under ”Domäner”. Det populära webbhotellet Miss Hosting är ett exempel på många som använder temat Jupiter.

En addon-domän är en extra domän som du kan lägga till i ditt webbhotellskonto, vilket gör att du kan hantera flera webbplatser från samma cPanel-gränssnitt. För att lägga till en addon-domän, följ dessa steg:

 1. Logga in på cPanel och navigera till ”Domäner” sektionen.
 2. Klicka på ”Addon-domäner” eller ”Tilläggsdomäner”.
 3. Ange det nya domännamnet, dokumentroten och FTP-användarnamnet för den nya domänen. cPanel fyller i dessa fält automatiskt när du skriver in domännamnet, men du kan ändra dem vid behov.
 4. Ange och bekräfta ett lösenord för det nya FTP-kontot.
 5. Klicka på ”Lägg till domän” för att slutföra processen.

Möjligheten att ha ett eget FTP-konto för tilläggsdomäner kan vara fördelaktigt om du inte vill dela huvudkontot då det kommer åt alla dina domäner.

Nu har du lagt till en addon-domän och kan börja bygga en helt ny webbplats under den domänen. Detta förutsätter dock att domännamnet har rätt namnservrar så det pekas mot ditt webbhotellskonto.

1.2 Ta bort en addon-domän

Om du inte längre behöver en addon-domän, kan du enkelt ta bort den från ditt cPanel-konto:

 1. Gå till ”Tilläggsdomäner” eller ”Domäner” under ”Domäner” sektionen i cPanel.
 2. Hitta den domän du vill ta bort i listan över addon-domäner.
 3. Klicka på ”Ta bort” bredvid den domän du vill ta bort. I vissa gränssnitt kan du först behöva trycka på ”Hantera” innan du kan se knapp för att ta bort domänen.
 4. Bekräfta borttagningen genom att klicka på ”Ta bort” i popup-fönstret.

Observera att när du tar bort en addon-domän kommer alla filer och databaser som är associerade med den domänen att förbli på servern. Du måste manuellt ta bort dessa filer och databaser om du inte längre behöver dem. Detta är en säkerhet för att data inte ska gå förlorad, men däremot kommer hemsidan sluta att fungera då domänen tagits bort från kontot.

2. Hantera subdomäner

Subdomäner ger dig möjligheten att skapa alternativa adresser som räknas som egna domäner. Det kan finnas många fördelar med detta som att tillhandahålla olika tjänster under ett och samma domännamn.

Från ett sökmotorperspektiv räknas subdomäner som egna unika domäner och gynnas inte av varandras styrka. Det kan användas med fördel om du vill separera mindre bra innehåll från ditt ordinarie innehåll. Ett vanligt exempel kan vara diskussionsforum.

Subdomäner ser tillexempel ut enligt följande: dinsubdoman.dittdomannamn.se

2.1 Skapa en subdomän

Subdomäner är en effektiv metod för att organisera din webbplats och skapa separata avdelningar eller funktioner. För att skapa en subdomän, följ dessa steg:

 1. Logga in på cPanel och gå till ”Domäner” sektionen.
 2. Klicka på ”Subdomäner”.
 3. Ange den önskade subdomänen i fältet ”Subdomän”.
 4. Välj den huvuddomän som subdomänen ska associeras med från rullgardinsmenyn ”Domän”.
 5. Ange dokumentroten för subdomänen i fältet ”Dokumentrot”. Detta är den mapp där subdomänens filer kommer att lagras.
 6. Klicka på ”Skapa” för att slutföra processen och skapa subdomänen.

Nu har du skapat en subdomän, och du kan börja lägga till innehåll i den angivna dokumentroten.

Som vi tidigare nämnde kan vissa gränssnitt av cPanel hantera tilläggsdomäner och subdomäner på samma sätt under ”Domäner”.

2.2 Redigera och ta bort subdomäner

För att redigera eller ta bort en befintlig subdomän, följ dessa steg:

 1. Gå till ”Subdomäner” under ”Domäner” sektionen i cPanel.
 2. Hitta den subdomän du vill redigera eller ta bort i listan över befintliga subdomäner.
 3. Klicka på ”Redigera” bredvid den subdomän du vill redigera. Här kan du ändra dokumentroten eller ompekningen för subdomänen. När du är klar med dina ändringar, klicka på ”Spara”.
 4. För att ta bort en subdomän, klicka på ”Ta bort” bredvid den subdomän du vill ta bort. Bekräfta borttagningen genom att klicka på ”Ta bort subdomän” i popup-fönstret.

3. Hantera parkerade domäner (alias)

Parkerade domäner, även kända som alias, är ytterligare domäner som pekar till din huvuddomän. Detta kan vara användbart om du vill att flera domäner ska visa samma innehåll, eller om du vill reservera domännamn för framtida användning.

3.1 Lägga till en parkerad domän

För att lägga till en parkerad domän, följ dessa steg:

 1. Logga in på cPanel och gå till ”Domäner” sektionen.
 2. Klicka på ”Parkerade domäner” eller ”Alias”.
 3. Ange det nya domännamnet i fältet ”Skapa ett nytt alias”.
 4. Klicka på ”Lägg till domän” för att slutföra processen.

3.2 Ta bort en parkerad domän

Om du inte längre behöver en parkerad domän, kan du enkelt ta bort den från ditt cPanel-konto:

 1. Gå till ”Parkerade domäner” eller ”Alias” under ”Domäner” sektionen i cPanel.
 2. Hitta den domän du vill ta bort i listan över parkerade domäner.
 3. Klicka på ”Ta bort” bredvid den domän du vill ta bort.
 4. Bekräfta borttagningen genom att klicka på ”Ta bort alias” i popup-fönstret.

4. Hantera ompekningar och vidarebefordringar

Ompekningar gör att du kan vidarebefordra besökare från en domän eller subdomän till en annan webbadress. Detta kan vara användbart om du flyttar innehåll till en ny domän eller vill samla innehåll från flera webbplatser på en enda plats.

4.1 Skapa en ompekning

För att skapa en ompekning, följ dessa steg:

 1. Logga in på cPanel och gå till ”Domäner” sektionen.
 2. Klicka på ”Omdirigeringar”.
 3. Välj vilken typ av ompekning du vill använda: Permanent (301) eller Tillfällig (302). En permanent ompekning rekommenderas när innehållet har flyttats permanent till en ny webbadress, medan en tillfällig ompekning kan användas när innehållet endast flyttas temporärt.
 4. Välj den domän eller subdomän som du vill omdirigera från rullgardinsmenyn ”Domän”.
 5. Ange den fullständiga webbadressen för den sida du vill omdirigera besökare till i fältet ”Omdirigera till”.
 6. Välj om du vill omdirigera endast den exakta webbadressen eller alla webbadresser under den domän som du valt. Om du vill omdirigera alla webbadresser, markera kryssrutan ”Omdirigera med eller utan www.”.
 7. Klicka på ”Lägg till” för att slutföra processen och skapa ompekningen.

4.2 Ta bort en ompekning

För att ta bort en befintlig ompekning, följ dessa steg:

 1. Gå till ”Omdirigeringar” under ”Domäner” sektionen i cPanel.
 2. Hitta den ompekning du vill ta bort i listan över befintliga ompekningar.
 3. Klicka på ”Ta bort” bredvid den ompekning du vill ta bort.
 4. Bekräfta borttagningen genom att klicka på ”Ta bort omdirigering” i popup-fönstret.

5. Hantera DNS-inställningar

DNS-zonfiler innehåller information om hur domännamn och e-postadresser är associerade med IP-adresser på din server.

Normalt sett finns det sällan bra anledningar att ändra DNS-inställningarna för nybörjare men det är bra att känna till. Ibland kan man behöva lägga till en DNS-post med text (TXT) för att verifiera sig själv som domännamnets ägare. Det kan även vara intressant om du vill flytta din hemsida till ett nytt webbhotell och vill ändra cache-tiderna (TTL) för domänposterna.

5.1 Redigera DNS-zonfiler

För att redigera en DNS-zonfil, följ dessa steg:

 1. Logga in på cPanel och gå till ”Domäner” sektionen.
 2. Klicka på ”Zonredigerare”.
 3. Välj den domän som du vill redigera zonfilen för från listan.
 4. Klicka på ”Hantera” bredvid den valda domänen för att öppna zonfilen.
 5. Här kan du lägga till, redigera eller ta bort DNS-poster som A-poster, CNAME-poster, MX-poster och TXT-poster.

5.2 Lägga till och ta bort DNS-poster

För att lägga till en ny DNS-post, följ dessa steg:

 1. Öppna zonfilen för den relevanta domänen enligt stegen ovan.
 1. Klicka på ”+ Lägg till post” och välj den typ av post du vill lägga till (t.ex. A, CNAME, MX eller TXT).
 2. Ange de nödvändiga uppgifterna för den nya posten, såsom namn, TTL (Time to Live) och data.
 3. Klicka på ”Lägg till post” för att slutföra processen och lägga till den nya DNS-posten.

För att ta bort en befintlig DNS-post, följ dessa steg:

 1. Öppna zonfilen för den relevanta domänen enligt stegen ovan.
 2. Hitta den DNS-post du vill ta bort i listan över befintliga poster.
 3. Klicka på ”Ta bort” bredvid den post du vill ta bort.
 4. Bekräfta borttagningen genom att klicka på ”Ta bort post” i popup-fönstret.

6. Hantera SSL-certifikat

SSL-certifikat är viktiga för att säkerställa att din webbplats är säker och att användarnas data skyddas. cPanel gör det enkelt att installera och hantera SSL-certifikat.

Dessa instruktioner gäller installation av SSL-certifikat som du betalt för eller på annat sätt genererat. Om du vill använda gratis SSL-certifikat som t.ex. Let’s Encrypt som många webbhotell erbjuder så ligger det under en egen avdelning i ”Säkerhet”.

Let's Encrypt för domäner i cPanel
Let’s Encrypt hanteras i en egen sektion och inte under samma sektion som manuella certifikat du köpt eller fått på annan väg.

6.1 Installera ett SSL-certifikat

För att installera ett SSL-certifikat, följ dessa steg:

 1. Logga in på cPanel och gå till ”Säkerhet” sektionen.
 2. Klicka på ”SSL/TLS”.
 3. Välj ”Installera och hantera SSL för din webbplats (HTTPS)”.
 4. Välj den domän som du vill installera SSL-certifikatet för från rullgardinsmenyn.
 5. Ange ditt certifikat, privat nyckel och eventuellt CA-bundle (utfärdad av certifikatutfärdaren) i de angivna fälten.
 6. Klicka på ”Installera certifikat” för att slutföra processen.

6.2 Hantera och förnya SSL-certifikat

För att hantera och förnya befintliga SSL-certifikat, följ dessa steg:

 1. Gå till ”SSL/TLS” under ”Säkerhet” sektionen i cPanel.
 2. Klicka på ”Installera och hantera SSL för din webbplats (HTTPS)”.
 3. Hitta det SSL-certifikat som du vill hantera i listan över installerade certifikat.
 4. Klicka på ”Uppdatera” för att redigera certifikatet, privat nyckel och CA-bundle, eller ”Ta bort” för att ta bort certifikatet.
 5. Om ditt certifikat är på väg att löpa ut, kan du förnya det genom att klicka på ”Förnya” och följa anvisningarna från din certifikatutfärdare.

Genom att följa dessa steg kan du enkelt hantera dina domäner, DNS-inställningar och SSL-certifikat i cPanel och säkerställa att din webbplats är korrekt konfigurerad och säker.

Fler artiklar i serien