Hem » FAQ » Vad menas med TLD?

Vad menas med TLD?

TLD står för ”Top-Level Domain” och refererar till den sista delen av ett domännamn, till exempel ”.com” eller ”.se” i ”example.com” eller ”example.se”. TLD-domäner är den högsta nivån av domäner på internet och är organiserade i hierarkiskt system där varje TLD kan ha många olika andra domäner under sig.

Det finns många olika TLD-domäner att välja mellan, inklusive välkända alternativ som .com, .net, .org och .edu, samt länderspecifika TLD-domäner som .se för Sverige och .uk för Storbritannien. Det finns också specialiserade TLD-domäner som .biz för företag och .gov för regeringar.

TLD delas generellt in i två grupper i form ccTLD för landspecifika domäner som t.ex. (.se, .dk, .uk m.fl.) och generiska domäner som inte har någon geografisk koppling. Detta inkluderar klassiska domäner som .com, .net, .org men även .gov, .edu och .travel.

När du väljer ett domännamn är det viktigt att välja en lämplig TLD för att säkerställa att det är lätt för människor att hitta och komma ihåg. Välj en TLD som är relevant för din verksamhet eller för den plats där du befinner dig, så att det är lätt för människor att förstå vad din hemsida handlar om.

Nationella domäner (ccTLD)

Nationella domäner, även kallade ccTLD (Country Code Top-Level Domain), är TLD-domäner som är specifika för ett visst land eller geografiskt område. De används för att identifiera hemsidor som är relaterade till ett visst land eller område, och kan vara viktiga för att hjälpa människor att få en uppfattning om hemsidans målgrupp och innehåll.

Nationella domäner är skrivna som en tvåbokstavskod som representerar det land eller område som domänen är kopplad till. Till exempel är .se den nationella domänen för Sverige, .uk är den nationella domänen för Storbritannien och .de är den nationella domänen för Tyskland. Du kan se betydligt fler exempel i denna lista hos Wikipedia.

Nationella domäner kan vara ett bra alternativ om du vill att din hemsida ska vara särskilt relevant för en viss geografisk plats, eller om du vill fokusera på en viss målgrupp i ett visst land eller område. De kan också vara ett bra val om du vill göra det tydligt att din hemsida är relaterad till ett specifikt land eller område.

Hur Google ser på ccTLD från ett SEO-perspektiv har varit omdiskuterat men det är idag allmänt accepterat att du inte bör använda en ccTLD för en region den inte är avsedd för. Det kommer ge nackdelar (Exempel: använd inte .se för internationell trafik eller för en hemsida riktad till Danmark).

Generiska domäner (gTLD)

Generiska toppdomäner (gTLD) är domäner som inte är avsedda för en specifik geografisk region eller för en specifik bransch. De används oftast för att identifiera en organisation, företag eller en produkt. Exempel på generiska toppdomäner inkluderar .com, .net, .org och .info.

.com-domänen är den mest populära generiska toppdomänen och används ofta av företag och organisationer världen över. .net-domänen används friskt som ett alternativ till .com-domänen. .org-domänen används oftast av icke-vinstdrivande organisationer, medan .info-domänen används för att ge allmän information om en viss produkt eller tjänst. Men det är inga regler och domäner registreras för olika syften under respektive gTLD.

Generiska toppdomäner är en del av den globala internetdomännamnsystemet (Domain Name System, DNS) och används för att identifiera och lokalisera webbplatser på internet. De är en viktig del av internetinfrastrukturen och hjälper till att navigera på webben genom att länka en webbadress till en specifik webbplats.