Hem » FAQ » Vad är DNS-poster?

Vad är DNS-poster?

DNS-poster är information som bygger upp grunden i ett DNS, Domain Name System och som är en viktig del i hur Internet fungerar.

Det hjälper framförallt till att översätta mänskliga-läsbara domännamn till numeriska IP-adresser, så att användare enkelt kan hitta de webbplatser de söker. För att göra detta använder DNS en samling av poster, var och en med en unik uppgift.

Här nedanför går vi igenom de vanligaste DNS-posterna och vilket syfte de har. Du hittar även fördjupande information om TTL och dess innebörd för dessa poster.

Vanliga DNS-poster

A-post

A-posten är den mest grundläggande typen av DNS-post. Den används för att associera en IP-adress med ett domännamn. När en användare försöker besöka en webbplats, frågar deras enhet en DNS-server efter IP-adressen för det domännamn de söker. DNS-servern returnerar sedan den associerade IP-adressen och enheten använder sedan IP-adressen för att ansluta till rätt webbplats.

MX-post

MX-posten, eller Mail Exchange-post, är viktig för e-posttrafik. Den används för att definiera vilken e-postserver som är ansvarig för att hantera e-post för ett domännamn. När en användare skickar e-post till en adress i det domännamn, frågar deras enhet en DNS-server efter vilken postserver som är ansvarig. DNS-servern returnerar sedan informationen om postservern så att e-posten kan levereras till rätt plats.

Vissa webbhotell kör e-postservern på samma server som webbservern och således är IP-numret samma som A-posten. Däremot finns andra webbhotell som lägger e-postservern på en egen separat server och då skiljer sig detta värde. Fördelen med att dela upp A-post och MX-post är att e-posten kan fortsätta att fungera även om webbserver får tekniska problem.

CNAME-post

CNAME-posten, eller Canonical Name-post, är en annan vanlig typ av DNS-post. Den används för att peka en aliasdomän till en primär domän. Detta är användbart när du vill att flera domännamn ska peka till samma webbplats, så att användare kan använda vilken domän de vill för att nå samma plats. I så fall skapar du en CNAME-post för varje aliasdomän, pekande till primärdomänen.

Den vanligaste posten för CNAME är ”www” som är en subdomän som ska peka till samma adress som domänen.

NS-post

NS-posten, eller Name Server-post, är en post som anger vilken namnserver som domännamnet använder. Genom att först göra ett uppslag på vilka NS ett domännamn har som efterföljande förfrågningar om övriga poster kan göras.

Varje domännamn på Internet måste har minst 2st angivna namnservrar för att fungera. Båda adresserna kan i praktiken peka till samma namnserver men kan också peka till separata servrar för redundans.

SRV-post

SRV-posten, eller Service-post, är en mindre vanlig men fortfarande viktig typ av DNS-post. Den används för att specificera viktiga tjänster för ett domännamn, som t.ex. en instant messaging-server eller en voice over IP-server. SRV-poster används oftast för att hitta tjänster som kräver en specifik port, så att användare inte behöver ange en IP-adress och port för att ansluta till tjänsten.

TXT-post

TXT-posten, eller Text-post, är en annan mindre vanlig men fortfarande användbar typ av DNS-post. Den används för att lägga till ytterligare textbaserad information för ett domännamn. TXT-poster används ofta för verifiering av ägande för webbplatser och e-postkonton, eller för att lägga till ytterligare information om tjänster för ett domännamn.

Om du t.ex. vill lägga till din webbplats i Google Search Console så kan du verifiera att du är ägare av domännamnet genom att lägga till en TXT-post som verifierar det för Google. Detta används även av andra tjänster.

TTL – Tiden för en DNS-post att leva

TTL (Time to Live) är en viktig parameter för DNS-poster. Det är ett värde som anger hur länge en DNS-post ska anses vara giltig och återanvändbar från cacheminnen hos namnservrar och andra enheter på nätet. TTL-värden är vanligtvis uttryckta i sekunder, och standardvärdet är typiskt mellan 43200 sekunder (12 timmar) och 86400 sekunder (24 timmar). Det är däremot inte ovanligt med klart lägre värden som t.ex. 7200 sekunder (2 timmar) för att ändringar snabbare ska träda i kraft.

När en enhet för första gången söker information om en webbplats, frågar den de namnservrar som är listade i domänens NS-post. Dessa namnservrar kan sedan returnera information om andra DNS-poster för domänen, inklusive A-posten och MX-posten. Efter detta lagrar enheten informationen i sin cacheminne, tillsammans med information om när informationen ska anses vara ogiltig. Detta datum är baserat på TTL-värdet för varje post.

TTL-värden är viktiga eftersom de hjälper till att förhindra oönskade ändringar i DNS-poster från att påverka användarna på nätet. Om t.ex. en webbplats ändrar sin IP-adress, kan detta ta ett tag att propagera till alla namnservrar och enheter på nätet. Genom att sätta ett lågt TTL-värde, kan ett domännamn ändra sin DNS-konfiguration snabbare. Å andra sidan, om en domänpost har ett högt TTL-värde, kan detta orsaka problem för användare som försöker nå webbplatsen efter att IP-adressen har ändrats.

Om du ska byta webbhotell för din hemsida kan det vara värt att se över just dessa egenskaper.

Skapa och redigera DNS-poster

De flesta webbhotell låter dig skapa och redigera DNS-poster om du anslutit det till ett webbhotell. Andra kan erbjuda DNS-tjänster direkt i domänhanteraren där du registrerar och förnyar domännamnet (gratis eller mot tilläggsavgifter).

När du lägger till ett domännamn på ett webbhotell skapas automatiskt de DNS-poster du primärt behöver använda. Här skapas t.ex. A-post som pekar mot webbservern och MX-post för e-post. Generellt sett behöver du inte ändra detta om du inte har specifika behov av det.