Hem » FAQ » Hur ser jag vilket webbhotell domänen ligger på?

Hur ser jag vilket webbhotell domänen ligger på?

För att se vilket webbhotell en domän är kopplad till kan du använda verktyget ”whois” som finns tillgängligt på många olika webbplatser. Du kan också kontakta din domänregistrar för att få information om vilket webbhotell (registrar) som ansvarar för registrering och förnyelse av domännamnet.

Om du däremot vill veta vilket webbhotell domänen pekar mot så gör du det bäst genom att öppna kommandoprompten på datorn. För Windows kan du trycka Start+R, skriva ”cmd” och klicka OK. Därefter skriver du in ”ping exempeldomän.se” och trycker Enter så ser du vilket IP-nummer som domännamnet pekar mot. När du har IP-numret kan du söka efter ägaren till det hos en IP-lookup-tjänst vilket ofta ger information om företaget (webbhotellet) som har IP-numret.

För att kolla upp IP-nummer kan du använda dig av ipgeolocation.io som är en smidig tjänst för detta.

Ett annat sätt att upptäcka vilket webbhotell domännamnen pekar mot är att titta på namnservrarna som anges i whois-informationen. Ofta skvallrar det om vilket webbhotell det är som används.

Vilka whois-tjänster finns det?

Det finns flera globala databaser som man kan skicka förfrågningar till för att få information om domännamn. En av de mest kända och använda databaserna är ”whois” som är en central databas som innehåller information om domännamn och deras registranter.

Denna databas hanteras av organisationen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) och är tillgänglig för allmänheten. Det finns även andra globala databaser som innehåller information om domännamn, som exempelvis organisationen IIS (Internetstiftelsen i Sverige) som tillhandahåller uppgifter om .se och .nu domäner.

Du kan besöka dessa tjänster här:

Hur fungerar whois-tjänst?

En digital whois-tjänst är en webbaserad tjänst som gör det möjligt för användare att söka efter information om ett visst domännamn. Dessa tjänster hämtar vanligtvis informationen från en global databas som innehåller detaljerad information om olika domännamn och deras tillhörande registranter.

Genom att använda en digital whois-tjänst kan man se information som domännamnets registreringsdatum, namnservrar, registreringsperiod och kontaktinformation för domänregistraren. Detta kan vara användbart om man vill kontrollera vem som är registrar för ett visst domännamn, eller om man vill se när ett domännamn kommer att gå ut på grund av förfallodatumet. Domännamnets namnservrar kan även ge information om vilket webbhotell domänen använder sig av.

Hämta whois-information med PHP

Om du vill hämta informationen automatisk kan du skicka anrop som ger svar för domännamnen. Här nedanför är ett exempel om hur du gör detta med PHP.

<?php

// Ange domännamnet som ska sökas efter
$domain = "example.com";

// Skapa en förfrågan till whois-databasen med hjälp av PHP-funktionen "fsockopen"
$sock = fsockopen("whois.internic.net", 43);
if (!$sock) {
  echo "Kunde inte skapa en anslutning till whois-servern!";
} else {
  // Skicka förfrågan till servern
  fputs($sock, $domain . "\r\n");

  // Hämta svaret från servern
  $response = "";
  while (!feof($sock)) {
    $response .= fgets($sock, 128);
  }

  // Stäng anslutningen
  fclose($sock);

  // Visa svaret från servern
  echo str_replace("\n", "<br>\n", $response);
}

?>

I det här exemplet skickar vi en förfrågan till whois-databasen med hjälp av PHP-funktionen ”fsockopen” och serverns IP-adress och portnummer. Därefter skickar vi domännamnet vi vill söka efter till servern, hämtar svaret och visar det på skärmen. Observera att det här bara är ett enkelt exempel och att det finns många olika sätt att skicka förfrågningar till globala databaser för att hämta information om domännamn.

Om du istället vill hämta information från .se eller .nu domäner hos svenska IIS så kan du skicka förfrågan till whois.iis.se istället för whois.internic.net.

Här nedanför ser du responsen som whois-servern svarade med för vårt domännamn allawebbhotell.nu.

# Copyright (c) 1997- The Swedish Internet Foundation.
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state: active
domain: allawebbhotell.nu
holder: frefew2900-00001
created: 2014-06-01
modified: 2020-08-28
expires: 2023-06-01
transferred: 2018-11-28
nserver: dns1.oderland.com
nserver: dns2.oderland.com
dnssec: unsigned delegation
registry-lock: unlocked
status: ok
registrar: Loopia Group AB