Hem » FAQ » Vad är en subdomän för något?

Vad är en subdomän för något?

En subdomän är en del av en större domän i DNS-hierarkin, som används för att organisera och skilja olika områden på en webbplats eller en organisations IT-infrastruktur.

Till exempel kan en organisation ha huvuddomänen ”exempel.com” och sedan skapa subdomäner som ”blogg.exempel.com” eller ”shop.exempel.com” för att särskilja webbplatserna för dessa olika ändamål. Subdomänen ”blogg” kan innehålla innehåll relaterat till företagets blogg, medan subdomänen ”shop” kan innehålla innehåll relaterat till företagets e-handelssida.

Varje subdomän har sin egen DNS-post som pekar till en separat IP-adress eller webbserver, vilket gör det möjligt att hantera varje subdomän separat och tilldela olika behörigheter och resurser för varje subdomän.

De flesta webbhotell låter dig skapa subdomäner i kontrollpanelen och det brukar inte finnas någon begränsning på hur många du kan skapa. Vissa webbhotell erbjuder även möjligheten att skapa wildcard subdomän vilket innebär att du inte behöver skapa några manuellt utan oavsett vad för subdomän som skrivs in så visas filerna i en angiven katalog som bestäms. På så sätt kan du genom programspråk som PHP hanterar detta på egen hand.

Subdomäner för SEO

Trots att subdomäner tekniskt sett är en del av en större domän, betraktar sökmotorer dem ofta som separata webbplatser. Detta innebär att subdomäner inte automatiskt drar nytta av huvuddomänens SEO-signaler, såsom auktoritet, domänålder och länkar.

I själva verket kan subdomäner ibland konkurrera med huvuddomänen om sökordsrankningar. Om en subdomän rankar högre för ett visst sökord än huvuddomänen, kan det göra det svårare för huvuddomänen att ranka högre för samma sökord.

Det är därför viktigt att optimera varje subdomän separat för sökmotorer genom att använda relevanta sökord, producera högkvalitativt och användbart innehåll, och bygga relevanta länkar. Detta hjälper till att etablera subdomänen som en auktoritativ webbplats i sitt eget rätt och förbättra dess synlighet och ranking på sökmotorer.

Det innebär också att du bör ha en väldigt bra anledning att separera innehåll så att de räknas som olika webbplatser. Klassiska exempel på detta är användarbloggar (WordPress.com) eller forum där mycket UGC (User Generated Content) existerar. På så sätt kan du skydda ditt huvudsakliga innehåll från att påverkas negativt av algoritmer som missgynnar UGC.

Trots att subdomäner inte automatiskt dra nytta av huvuddomänens SEO-signaler, finns det sätt att dra nytta av huvuddomänens auktoritet och länkar på subdomänerna. Detta kan uppnås genom att använda intern länkning mellan huvuddomänen och subdomänerna, vilket hjälper till att fördela auktoritet och stärka subdomänernas SEO.