Hem » Vad innebär HTTP/3 och vad kan man vänta sig?

Vad innebär HTTP/3 och vad kan man vänta sig?

Tredje generationens HTTP-standard är ett faktum. HTTP/3 har introducerats som den nya standard vi kan förvänta oss att se i kommande lösningar för hög internet-standard. Det handlar förstås om fart, smidighet och prestanda som går att lita på. Det är syftet med HTTP/3!

Vad är HTTP/3?

I slutet av 2018 så hölls ett Internet Engineering Task Force-möte i Bangkok, Thailand. Under detta möte så antog man ett nytt nätutkast som kallades för QUIC Transport Protocol. Det var i själva verket tal om en uppföljare till HTTP/2. Ganska snart bytte man namnet till väl beskrivande HTTP/3 fast det är fortfarande många som säger QUIC.

Denna version av http bygger på UDP. Protokollet är redan i bruk av stora namn som Facebook och Google. Om du just nu läser detta med en Google Chrome webbläsare så är det antagligen så att du drar nytta av QUIC.

Vad är nytt?

Det som är nytt med HTTP3-protokollet är som sagt att det fungerar med UDP-protokollet. UDP är ett rent och avskalat protokoll. En viktig parameter för att få upp snabbheten och prestandan. Med det nya protokollet har man lyckats definiera en hel del av de funktioner vid TCP-skiktet som var med i tidigare http-varianter.

Problemen med TCP

HTTP via QUIC förväntas ersätta HTTP via TCP eftersom det har funnits en hel del problem med TCP för transportskiktet. TCP som transportskikt har inte varit så lyckat vilket givetvis har en hel del att göra med när TCP togs fram och i vilket syfte.

TCP kom på 1970-talet och var därmed inte byggd för den typ av omedelbar kommunikation som vi tar för givet online idag. På grund av detta har de stora teknik- och nätbolagen varit ute efter en ersättning.

QUIC bygger som nämnt på UDP istället för på TCP. Skillnaden ligger i att UDP är mycket snabbare. Här måste vi dock inflika att UDP inte bara är guld och gröna skogar. UDP har till exempel inte den typ av felkontroll som TCP erbjuder.

För att QUIC ska ge samma pålitlighet som TCP så kör man felkontrollen ovanpå UDP. Det här gör att lösningen ändå kan ses som säker och smidig.

Head-of-line blockering

När vi ser på problem med TCP så är head-of-line blockering något som alltid tas upp. Det här sker när en anslutning skapas mellan server och webbläsare. Servern kommer här att skicka data till webbläsaren.

Det händer att anslutningar inte fungerar som de ska. Det kan leda till att data förloras. I det här fallet kommer webbläsaren att behålla den data som tagits emot i väntan på att servern kommer att skicka det som förlorats.

Det här problemet fick vi en lösning på med HTTP/2 eftersom det protokollet möjliggör flera överföringar via TCP samtidigt. Fast lösningen var långt från perfekt och inte alltid så snabb. QUIC ser till att vi slipper den här typen av förseningar. Detta protokoll klarar av att hantera flera anslutningar med förlust på ett smidigare sätt.

Google som ju redan nu använder sig av QUIC har mätt hur stor skillnad det är. Man har i tester sett att det kan handla om förbättringar på omkring 15% när det rör hög latens och det dubbla när videos ska buffras för mobila enheter.

QUIC kommer att bli relevant då fler antar protokollet

Det är klart att vi kan undra om en ny standard som QUIC kommer att slå sig in på en marknad där vi redan i så hög grad har vant oss vid HTTP/2. Här är det viktigt att förstå att http/3 som byggs ovanpå UDP faktiskt redan har ett stort stöd.

Det är inte så att man måste genomföra kärnuppdateringar för att implementera detta protokoll. Därmed är det inga problem för servrar att köra QUIC. Om systemet har stöd för UDP så klarar det också HTTP/3.

Vi har ju också nämnt att de främsta webbläsarna som Chrome stöder QUIC. Du får förstås aktivera protokollet som standard för att få det att fungera. Vi kan dock se att det är fler som hänger på och därmed är det inte en orimlig gissning att det här kommer att bli standard inom en snar framtid.

Lägga till QUIC till din hemsida

Det kan tänkas att både Apache och nginx kommer att uppdateras för att stödja QUIC och då är det enkelt för dig att lägga till protokollet till din hemsida såväl som till en webbapp. De bör då inte vara svårare än att aktivera alternativet för en server.

Det hela kommer ju att skötas på infrastrukturnivå och därmed är det inte så att du måste gå in och ändra koden. Det är ytterligare något som talar för att HTTP/3 snart kommer att vara en självklar möjlighet även för dig som vill lägga till protokollet till din webbsida.

Summering

HTTP/3 eller QUIC som protokollet också kallas för är framtidens http-protokoll som redan nu används av några av de största inom internetindustrin. Protokollet ersätter TCP på transportskiktet och löser därmed problem som tidigare har lett till långsammare processer.

Det är mycket troligt att QUIC kommer att bli industristandard helt enkelt för att man med denna lösning drar upp på hastighet och prestanda på ett markant sätt. Det som händer i grund och botten är ju att antalet rundresor mellan server och webbläsare minskas drastiskt.

Att det dessutom rör sig om en mycket smidig övergång som inte kommer att kräva några större förändringar ökar chansen för att vi snart kommer att se mer av HTTP/3 överlag och att detta kommer att bli standard på de allra bästa webbhotellen.